۱۶فروردین ۹۶
مصاحبه با دکتر لطفی رئیس شورای قشر شهرستان زنجان به مناسبت ۱۲ فروردین
با تدریس آقای دکتر حق رضایی - جلسه اول رایگان
۱۶ فروردین ۹۶
شرایط عضویت در سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان
۱۲ فروردین۹۶
استقبال بی نظیر مسافرین نوروزی از طرح عیدی سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان
۱۲ فروردین۹۶
ارائه مشاوره حقوقی به مسافرین نوروزی
۱۲ فروردین۹۶
۱۲فروردین روز جمهوری اسلامی روزی که....
مقاله
نظر به اهمیت حریم خصوصی در زندگی سعی شده است که حریم خصوصی را از منظر دو حقوق موضوعه و مراجع عظام مورد بررسی اجمالی قرار گیرد.
با نمایندگان زنجان در مجلس
پخش برنامه تلویزیونی گزارش عملکرد و ارائه نظرات نمایندگان استان در شبکه اشراق استان زنجان
۲۹اسفند۹۵
به مناسبت گرامیداشت روز زن

صفحات