حضور کارشناسان حقوقی سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان جهت مشاوره رایگان در اولین جمعه ماه رمضان
حضور صمیمی کارشناسان و مشاوران حقوقی فعال بسیجی سازمان در برنامه آگاه سازی اولین نماز جمعه استان
شیوه های جایگزین حل و اختلافات حقوقی
سمینار شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات حقوقی (ADR) ، با تدریس جتاب آقای دکتر طغرانگار عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان برگزار شد.
اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان با همکاری سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان برگزار می کند:
روش های حل اختلاف به شیوه ADR
۱۶فروردین ۹۶
مصاحبه با دکتر لطفی رئیس شورای قشر شهرستان زنجان به مناسبت ۱۲ فروردین
با تدریس آقای دکتر حق رضایی - جلسه اول رایگان
۱۶ فروردین ۹۶
شرایط عضویت در سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان
۱۲ فروردین۹۶
استقبال بی نظیر مسافرین نوروزی از طرح عیدی سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان
۱۲ فروردین۹۶
ارائه مشاوره حقوقی به مسافرین نوروزی
۱۲ فروردین۹۶
۱۲فروردین روز جمهوری اسلامی روزی که....
مقاله
نظر به اهمیت حریم خصوصی در زندگی سعی شده است که حریم خصوصی را از منظر دو حقوق موضوعه و مراجع عظام مورد بررسی اجمالی قرار گیرد.

صفحات