۱۶فروردین ۹۶
خدمت لذت است و لذت تعطیل بردار نیست
مصاحبه با دکتر لطفی رئیس شورای قشر شهرستان زنجان به مناسبت ۱۲ فروردین
سازمان بسیج حقوقدانان با همکاری چتر دانش برگزار می کند
با تدریس آقای دکتر حق رضایی - جلسه اول رایگان
۱۶ فروردین ۹۶
امسال شما هم میتوانید عضو سازمان بسیج حقوقدانان شوید
شرایط عضویت در سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان
۱۲ فروردین۹۶
ارائه مشاوره حقوقی به مسافرین نوروزی
استقبال بی نظیر مسافرین نوروزی از طرح عیدی سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان
۱۲ فروردین۹۶
۱
۲
۳
۴
۵

اخبار

۱۳۹۶/۰۱/۲۲ - ۲۲:۰۴
۱۶فروردین ۹۶
مصاحبه با دکتر لطفی رئیس شورای قشر شهرستان زنجان به مناسبت ۱۲ فروردین
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۲۰:۱۳
با تدریس آقای دکتر حق رضایی - جلسه اول رایگان
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۱۹:۱۷
۱۶ فروردین ۹۶
شرایط عضویت در سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان
۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۰۳:۲۵
۱۲ فروردین۹۶
استقبال بی نظیر مسافرین نوروزی از طرح عیدی سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان
۱۳۹۶/۰۱/۱۲ - ۰۰:۴۰
۱۲ فروردین۹۶
ارائه مشاوره حقوقی به مسافرین نوروزی
۱۳۹۶/۰۱/۱۱ - ۲۱:۳۹
۱۲ فروردین۹۶
۱۲فروردین روز جمهوری اسلامی روزی که....
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ - ۰۲:۴۸
مقاله
نظر به اهمیت حریم خصوصی در زندگی سعی شده است که حریم خصوصی را از منظر دو حقوق موضوعه و مراجع عظام مورد بررسی اجمالی قرار گیرد.
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ - ۰۱:۴۳
لحظه تحویل سال ۱۳۹۶