حضور کارشناسان حقوقی سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان جهت مشاوره رایگان در اولین جمعه ماه رمضان
آگاه سازی حقوقی در مصلی زنجان
حضور صمیمی کارشناسان و مشاوران حقوقی فعال بسیجی سازمان در برنامه آگاه سازی اولین نماز جمعه استان
شیوه های جایگزین حل و اختلافات حقوقی
سمینار شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات حقوقی (ADR) برگزار شد.
سمینار شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات حقوقی (ADR) ، با تدریس جتاب آقای دکتر طغرانگار عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان برگزار شد.
اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان با همکاری سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان برگزار می کند:
۱۶فروردین ۹۶
خدمت لذت است و لذت تعطیل بردار نیست
مصاحبه با دکتر لطفی رئیس شورای قشر شهرستان زنجان به مناسبت ۱۲ فروردین
سازمان بسیج حقوقدانان با همکاری چتر دانش برگزار می کند
با تدریس آقای دکتر حق رضایی - جلسه اول رایگان
۱
۲
۳
۴
۵

اخبار

۱۳۹۶/۰۳/۲۳ - ۱۴:۰۵
حضور کارشناسان حقوقی سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان جهت مشاوره رایگان در اولین جمعه ماه رمضان
حضور صمیمی کارشناسان و مشاوران حقوقی فعال بسیجی سازمان در برنامه آگاه سازی اولین نماز جمعه استان
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ - ۱۵:۲۰
شیوه های جایگزین حل و اختلافات حقوقی
سمینار شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات حقوقی (ADR) ، با تدریس جتاب آقای دکتر طغرانگار عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ - ۱۰:۱۰
اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی زنجان با همکاری سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان برگزار می کند:
روش های حل اختلاف به شیوه ADR
۱۳۹۶/۰۱/۲۲ - ۲۲:۰۴
۱۶فروردین ۹۶
مصاحبه با دکتر لطفی رئیس شورای قشر شهرستان زنجان به مناسبت ۱۲ فروردین
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۲۰:۱۳
با تدریس آقای دکتر حق رضایی - جلسه اول رایگان
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ - ۱۹:۱۷
۱۶ فروردین ۹۶
شرایط عضویت در سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان
۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۰۳:۲۵
۱۲ فروردین۹۶
استقبال بی نظیر مسافرین نوروزی از طرح عیدی سازمان بسیج حقوقدانان استان زنجان
۱۳۹۶/۰۱/۱۲ - ۰۰:۴۰
۱۲ فروردین۹۶
ارائه مشاوره حقوقی به مسافرین نوروزی